Original, high quality Bath mats Badteppich

Vedecký výbor konferencie

 

Jozef BUDAY, EVPÚ a.s. Nová Dubnica, SK

Karol ČESNEK, VÚJE a.s. Trnava, SK

Pavel FIALA, VUT Brno, CZ

Pavel KALÁB, TU Brno, CZ

Jozef KOVÁČIK, VÚJE a.s. Trnava, SK

Iraida KOLCÚNOVÁ, TU Košice, SK

Jozef KUCHTA, EVPÚ a.s. Nová Dubnica, SK

Jaroslav LELÁK, STU Bratislava, SK

Mirosɫav LUFT, KPU in Radom, PL

Václav MENTLÍK, ZČU Plzeň, CZ

Tony McGRAIL, Doble Engineering Company, USA

Radek POLANSKÝ, ZČU Plzeň, CZ

Pavol RAFAJDUS, ŽU v Žiline, SK

Elżbieta SZYCHTA, KPU in Radom, PL

Pavel TRNKA, ZČU Plzeň, CZ

Ivan UHLÍŘ, ČVUT Praha, CZ

 

Organizačný výbor konferencie

 

Ing. Martin BRANDT, PhD.

doc. Ing. Miroslav GUTTEN, PhD.

Ing. Daniel KORENČIAK, PhD.

Katarína PROKŠOVÁ

 Banner

Hlavné menu